Zabezpieczenie mienia

ochrona wewnętrzna i zewnętrzna zakładów, ochrona budynków użyteczności publicznej, ochrona parkingów i placów, zabezpieczenia obiektów o obowiązkowej ochronie, zabezpieczenia imprez masowych i okolicznościowych