Kontakt

piastpatrol_logo

”PIAST” PATROL Sp. z o.o.
Rok założenia / Year of incorporation: 2012

Siedziba Spółki / Company’s registered office
59-220 Legnica, ul. Jaworzyńska 67
tel. 76 742 57 58, fax: 76 856 57 58 w 210

E-mail sklep: sklep@piastpatrol.pl

KONTO BANKOWE / BANK ACCOUNT:
Bank BPH S.A.
28 1060 0076 0000 3210 0021 2500

KRS / National Court Register Number:
0000412811

Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
District Court for Wrocław-Fabryczna in Wrocław, IX Commercial Division of the National Court Register

REGON / National Business Registry Number:
021835518
NIP / Tax Identification Number:
691-249-73-35